Våre tjenester

Flesjå Regnskapskontor As

Årsregnskap

Årsavslutning er en viktig del av en bedrifts regnskap. Vi kan hjelpe med:

Dokumentasjon av alle avstemminger og balanse poster. Utarbeidelse av ligningsdokumenter og selvangivelser for personlig næringsdrivende og ansvarlige selskaper som både er revisjonspliktige og ikke revisjonspliktige. Bistand ved utarbeidelse av årsberetning samt styre og generalforsamlingsprotokoll. Kontroll av skatteavregning. Bistand ved klager på ligning og bistand ved utfylling av selvangivelser for bedriften.

Lønn

Flesjå Regnskapskontor kan hjelpe til følgende: 

Lønnsregistrering. Lønnsutbetalinger. Registrering av ansatte i A-ordningen (NAV). Utarbeidelse av arbeidsavtaler. (Både for fast ansettelse og midlertidig ansettelse.) Bistand til skriv om det oppstår sykemelding, permittering, oppsigelse etc. Info og oppfølging av obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Utarbeidelse og innsending av terminoppgaver for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Lønns og trekkoppgave som leveres årlig.

Remittering

Man kan velge også å sette bort betaling av fakturaer til oss i Flesjå Regnskapskontor. Med direkte remittering slipper du å registrere betalinger og lønnsutbetalinger manuelt i din nettbank. Vi kan dermed bokføre din faktura samtidig som vi betaler den.

Et par fordeler med direkte remittering er:

 • Mindre manuelt arbeid med utbetaling av lønn og fakturaer for bedriften
 • Bedre likviditetsstyring for bedriften

 

Bedrifts rådgivning

Flesjå Regnskapskontor kan hjelpe til med planlegging, og ikke minst tilrettelegging for å kunne gjøre skattemessige tilpasninger til å bedre bedriftens bunnlinje. Skatt har direkte innvirkning på bedriftens resultat. Derfor er skatt og bunnlinje av stor betydning for alle bedrifter og dens eiere. Skattereglene er komplisert og i stadig endring. Vi gir deg rådgivning og hjelper deg. 

Bokføring

Bokføring vil si å registrere verdibevegelser eller transaksjoner, og utarbeides etter spesielle bokføringsregler satt av staten i norsk lov. Bokføring vil si at alle bilag skal registreres, og det skal gjøres på en måte slik at det ikke kan endres senere. Flesjå Regnskapskontor kan hjelpe deg slik at bokføringsloven blir fulgt til punkt og prikke, og du slipper problemer i etterkant.

Analyser

Få en oversikt over din bedrifts nøkkeltall, og sammenlign med konkurrenter. Vi kan også gi deg et bransjesnitt på din bransje i vår analyse. Vi kan sørge for en landsdekkende analyse eller så kan vi også ta ditt nærområde om det er mest aktuelt. Flesjå Regnskapskontor har gode analyseprogram som hjelper deg å se hvor akkurat din bedrift befinner seg.

Flere tjenester: 

 • Bokføring av bilag
 • Prosjektregnskap
 • Avdelingsregnskap
 • Selvangivelse
 • Årsregnskap
 • Sortering
 • Remittering
 • OCR
 • Avstemming
 • Dokumentasjon
 • Rapportering
 • Lønnskjøring med alle oppgaver og A-melding
 • Regnskapsanalyse
 • Aksjonærregisteroppgave
 • Stiftelse av selskap
 • Omdanning av selskap
 • Skattemelding for merverdiavgift

Kontakt oss gjerne for mer informasjon